مجموعه ورزشی شهید حاجی پور پاسارگاد مجموعه ای کم نظیر در کشور

مجموعه ورزشی شهید حاجی پور شهرستان پاسارگاد مجموعه ای است که کمتر کسی از اهالی ورزش استان فارس نام این مجموعه را تا حالا نشنیده باشد.

منبع : دانا