عکس ماهواره‌ای شگفت انگیز از زمین

تصاویر زیر که توسط ماهواره ها از فاصله زیاد گرفته شده پدیده های انسانی و طبیعی را در زمین را نمایش می دهد.

۱۵ شهریور ۱۳۹۵
منبع : مشرق