سریال ادامه دار آتش سوزی باغات فراهان

در سالهای اخیر آتش سوزی های سریالی در باغ های شهرستان فراهان سبب از بین رفتن باغات و زمین های کشاورزی شده است.

منبع : دانا