پیام تازه «ابو عزرائیل» به داعش

ابوعزرائیل در ویدئویی پیامی جدید برای داعشیان فرستاد.

۱۴ شهریور ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران