هدیه منصوریان به خواننده آبی

علیرضا منصوریان یک عدد گیتار و یک قاب عکس به آرا صلاحى خواننده آبى هدیه داد.

۱۴ شهریور ۱۳۹۵
منبع : افکار نیوز