کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش

کیک اوباما برای تولد دستیار شخصی اش "فریال گواشیری" / فریال، شهروند ایرانی - آمریکایی است. منبع عکس: وزارت امور خارجه آمریکا

منبع : پارسینه