صحنه ای استثنایی از روبرو شدن مدافع حرم با داعش بصورت چهره به چهره

فیلمی استثنایی از لحظه روبرو شدن سرباز مدافع حرم با یک داعشی به صورت چهره به چهره را مشاهده می کنید.

منبع : باشگاه خبرنگاران