تصویر هوایی از خسارت‌های زمین لرزه ایتالیا

در عکس زیر تصویر هوایی از خسارت‌های زمین لرزه در «آماتریچه» ایتالیا را می‌‌بینید.

۳ شهریور ۱۳۹۵
منبع : آفتاب