افتتاح خطوط توليدي باتري هاي پيشرفته نظامی و غیرنظامی

مراسم افتتاح خطوط توليدي باتري هاي پيشرفته (MF) و نيروگاه توليد همزمان برق و حرارات(CHP) و رونمایی از7باتری پیشرفته نظامی و 19 باتری پیشرفته خودوریی و صنعتی‎ صبح امروز با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير دفاع برگزار شد.

۲ شهریور ۱۳۹۵
منبع : مشرق