توضیحات مهران مدیری درباره یک سوء تفاهم

مهران مدیری در ابتدای برنامه دورهمی توضیحاتی درباره یک سوء تفاهم ارائه داد.

منبع : باشگاه خبرنگاران