آیا حوادث اخیر آتش سوزی در نیروگاه ناشی از حمله سایبری است؟

موضوعی که به تازگی مطرح شده و دبیر شورای عالی فضای مجازی هم خبر از اعزام تیمی برای بررسی موضوع به محل داده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران