رستورانی در یک غار برای نجیب زادگان

این مکان از دوران نوسنگی قابل سکونت بوده و زمانی مستعمره یونان بوده است. گفته می شود در زمانی مشتریان آن از نجیب زادگان بودند که برای تفریح ولذت بردن از مناظر و چشم‌اندازهای زیبا به این مکان می آمدند.

۲۳ مرداد ۱۳۹۵
منبع : عصر ایران