تیکه مهران مدیری به آرایش غلیظ دختران!

در این فیلم کنایه مهران مدیری مجری برنامه «دورهمی» به آرایش و لباس منشوری بعضی از خانم ها را مشاهده می کنید.

منبع : باشگاه خبرنگاران