صحبت های جالب مهران مدیری از گزارشگرهای فوتبال

صحبت های جالب مهران مدیری از گزارشگرهای فوتبال را در فیلم ذیل مشاهده کنید.

۲۳ مرداد ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران