رستورانی در درون یک غار

در شهر بولینیانو ایتالیا در نزدیکی دریای آدریاتیک غاری قرار دارد که رستوران زیبایی را در دل خود جای داده است.

۲۱ مرداد ۱۳۹۵
منبع : مشرق