گزارش میزان از جدیدترین اثر کیانی؛

حضور بازیگران مطرح سینما و تلویزیون در یک نمایش مذهبی

هماسیه آقا، عنوان نمایشی ست که این روزها با حضور هنرمندان مطرح سینما و تلویزیون در حال اجرا است.

منبع : میزان