عامل انتحاری القیاره شناسایی شد

گروه تروریستی داعش با انتشار تصاویری عامل حمله تروریستی اخیر در منطقه القیاره عراق را عنصر لبنانی الاصل خود به نام ابومحمد معرفی کرد.

منبع : میزان