شکست استقلال با وجود برتری

شاگردان علیرضا منصوریان در حالی مقابل صنعت نفت آبادان تن به شکست دادند که به لحاظ آماری تیم کاملاً برتر میدان بودند.

۱۶ مرداد ۱۳۹۵
منبع : مشرق