صف ورودیه خبرنگاران به ورزشگاه ماراکانا، محل برگزاری مراسم افتتاحیه

صف ورودیه خبرنگاران به ورزشگاه ماراکانا محل برگزاری مراسم افتتاحیه را در فیلم ذیل مشاهده کنید.

۱۶ مرداد ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران