مداحی در دیدار کارگران با رهبر انقلاب؛

شهید گمنام سلام؛ خوش آمدی مسافر من؛ خسته نباشی پهلوان

در این ویدئو، مداحی شهید گمنام سلام؛ خوش آمدی مسافر من؛ خسته نباشی پهلوان در دیدار کارگران با رهبر انقلاب را مشاهده خواهید کرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران