طالبان مدعی ساقط کردن یک پهپاد جاسوسی شد

عناصر گروه طالبان با انتشار تصویری از ساقط کردن یک پهپاد جاسوسی در منطقه مایوند ولایت ننگرهار در افغانستان خبر دادند.

منبع : میزان