پرچم رژیم صهیونیستی در آمریکا به آتش کشیده شد

تظاهر کنندگان آمريکايی پرچم رژيم صهيونيستی را در برابر محل برگزاری مجمع ملی حزب دموکرات در شهر فيلادلفيا به آتش کشيدند.

منبع : باشگاه خبرنگاران