حضور کودکان در جلسات آموزشی گروه طالبان

گروه طالبان با انتشار تصاویری از حضور گسترده کودکان در جلسات آموزشی خود در ولایت سرپل افغانستان خبر داد.

منبع : میزان