در پردیسان قم صورت گرفت؛

برگزاری اولین دوره مسابقات فوتبال جام مدافعان حرم در قم

اولین دوره مسابقات فوتبال جام مدافعان حرم در پردیسان قم، برگزار شد.

منبع : دانا