يک راه رونق اقتصادی روستاها با بیان رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب با اشاره به يک راه رونق اقتصادی روستاها فرمودند: شغلهايی كه من می‌گويم صد میليون كه هيچ،گاهی ده پانزده میليون هم لازم ندارد.

منبع : میزان