کارمندان فیسبوک در مکانی رویایی کار می کنند+ 15 عکس

کارمندان فیسبوک در مکانی رویایی با امکانات ویژه و منحصربه فردی مشغول به کارند.

۱ مرداد ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران